Стриївська громада
Житомирська область, Звягельський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Звіт секретаря Стриївської сільської ради про проведену роботу за 2023 рік.

Дата: 07.02.2024 15:10
Кількість переглядів: 115

Секретар сільської  ради виконує повноваження, передбачені статтею 50 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні“. У випадку, передбаченому частиною другою статті 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, здійснює повноваження сільського голови.

Секретар сільської ради відповідно до розподілу обов’язків:

 1. Організовує підготовку сесій сільської ради, питань, що виносяться на розгляд ради.
 2. Організовує підготовку та проведення засідань виконавчого комітету.
 3. Координує діяльність постійних комісій ради, сприяє організації виконання їх рекомендацій.
 4. Надає депутатам допомогу у здійсненні ними своїх повноважень, забезпечує їх необхідною інформацією.
 5. Сприяє депутатам  в організації прийому громадян, у проведенні звітів перед виборцями, сприяє виконання заходів з реалізації пропозицій виборців, висловлених під час звітів, а також пропозицій і зауважень, внесених депутатами на сесіях сільської ради.
 6. Забезпечує гласність в роботі сільської ради та її органів, організовує вивчення громадської думки.
 7. Забезпечує своєчасне доведення рішень сільської ради до виконавців і населення, здійснює контроль за їх виконанням.
 8. Організовує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування.
 9. Організовує співпрацю з партіями, громадськими та  релігійними організаціями,  громадами і конфесіями.
 10. Сприяє роботі сільської виборчої комісії та іншим виборчим процесам.
 11.  Координує роботу правоохоронних органів з питань профілактики злочинності та організацію заходів щодо запобігання проявам корупції.
 12. Проводить  прийом громадян, забезпечує розгляд звернень до сільської ради.
 13. Координує роботу старост сільської ради на підпорядкованих їм територіях .
 14. В разі дострокового припинення повноважень сільського голови у випадках передбачених ст.79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконує повноваження, зазначені в частині 3 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

17. Проводить державну реєстрацію актів цивільного стану визначених частиною другою статті 6 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» (пункт третій частини першої статті 4 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»).

        18. Проводить реєстрацію нотаріальних дій на території сіл Стриєва та Кануни відповідно до Закону України «Про нотаріат», а в разі відсутності старост старостинських округів (відпустка, тимчасова непрацездатність , відрядження тощо) і на території старостинських округів.

    За дорученням сільського голови або сільської ради вирішує інші питання, пов’язані з діяльністю сільської  ради та її виконавчих органів.

    Одним з головних напрямків роботи секретаря сільської  ради є організація діяльності сільської  ради. Перш за все, підготовка та проведення сесій.

Сесії були організовані та проведені у відповідності до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та Регламенту Стриївської сільської  ради. Прийняті на сесіях рішення та документи  упорядковані належним чином.

  Протягом 2023 року  забезпечено проведення 7 сесій сільської ради, на яких прийнято 185 рішень, що стосуються життєдіяльності громади за  наступними напрямками суспільного значення:

– з питань врегулювання земельних відносин;

– з питань власності територіальної громади ;

– з питань бюджету та фінансів;

– з питань комунального господарства;

– з питань соціального захисту населення жителів нашої громади тощо.

   Важливим напрямком роботи сільської  ради є прийняття галузевих програм. Програми дають можливість забезпечити вирішення економічних, соціальних, житлово-комунальних та інших проблем, прогнозувати роботу на майбутнє. На сесіях розглядалися питання про прийняття Програм, хід їх  виконання, вносились зміни та доповнення до діючих  програм.

  Як вимагає Закон України «Про доступ до публічної інформації» та Регламент Стриївської сільської ради, за звітний період усі пленарні засідання сесій сільської  ради проводилися відкрито та гласно. Було забезпечено право бажаючих громадян бути присутніми на пленарних засіданнях.

   У визначені чинним законодавством терміни всі проєкти рішень, прийняті рішення, результати поіменного голосування депутатів сільської  ради, протоколи пленарних засідань сесій сільської ради оприлюднені секретарем ради на офіційному сайті Стриївської територіальної громади. Також після кожної сесії забезпечено своєчасне доведення рішень сільської ради до виконавців, голів постійних комісій, копії рішень надаються фізичним та юридичним особам, згідно звернень. За виконанням рішень здійснюється постійний контроль.

   Відповідно до ст.47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» секретарем ради  забезпечується стабільна та продуктивна діяльність постійних комісій сільської ради, за напрямками роботи відповідно до їх повноважень. Депутати сільської  ради активно працюють в постійних комісіях, яких функціонує чотири:

1) Постійна комісія з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку,  комунальної власності та житлово-комунального господарства.

2) Постійна комісія з питань депутатської діяльності, етики , регламенту, законності і правопорядку, запобігання корупції.

3) Постійна комісія в справах освіти, культури, охорони здоров»я, фізичного виховання та соціальної політики.

4) Постійна комісія з питань земельних відносин , природокористування, екології, будівництва та архітектури.

  На засіданнях комісій розглядалися проєкти рішень, звернення громадян, клопотання, подані виконавчими органами сільської ради .Засідання комісій відбувалися відповідно до графіку або скликалися за необхідності. Забезпечується виконання зауважень та пропозицій постійних комісій, висловлених під час підготовки та проведення засідань.

     Протягом 2023 року, виконавчий комітет працював у складі 12 осіб. Стан відвідування засідань членами виконавчого комітету впродовж звітного періоду, їх активності на засіданнях, перебували на досить високому рівні, що дало змогу оперативно вирішувати нагальні питання забезпечення життєдіяльності громади.

   Секретарем ради забезпечено своєчасне доведення необхідної інформації до членів виконавчого комітету шляхом надсилання повідомлень соціальними мережами, що сприяє їх ефективній роботі. Для регулювання організаційно-процедурних питань діяльності виконавчого комітету, затверджено Регламент його роботи.

    За звітний період секретарем ради підготовлено 18 засідань виконавчого комітету сільської ради, в ході яких прийнято 292 рішення , що на 81  рішення більше, як у 2022 році , з них  делегованих  - 100 рішень . Рішення з питань делегованих повноважень приймались в 10 сферах і галузях:

 • житлово-комунального господарства,побутового , торговельного обслуговування і зв"язку – 6 рішень;
 • соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку -1;
 • освіти, охорони здоров"я, культури і спорту –23;
 • земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища –3 ;
 • соціального захисту населення – 46;
 • оборонної роботи –6 ;
 • законності і правопорядку –9;
 • бюджету, фінансів і цін -2  ;
 • в галузі будівництва –1
 • в сфері організації та забезпечення цивільного захисту населення - 3 .

  Усі засідання виконавчого комітету сільської ради у звітному періоді були відкритими, проводились гласно з дотриманням принципів законності.

Своєчасно забезпечено оформлення матеріалів та протоколів засідань виконкому.

   Відповідно до затвердженого Регламенту виконавчого комітету, засідання виконавчого комітету, як правило, проводилися один раз на місяць, у разі необхідності скликалися позачергові засідання.

Робота виконавчого комітету проводиться згідно Плану роботи, який затверджуються рішенням виконкому.

   Відповідно до розподілу обов’язків, секретар здійснює методичне керівництво та контроль за веденням діловодства, забезпечує якісне, своєчасне виконання завдань з питань, що належать до його компетенції, ефективну взаємодію між старостинськими округами Стриївської сільської ради, структурними підрозділами виконавчого комітету, виконавчими органами ради, комунальними підприємствами та установами Стриївської сільської територіальної громади,, здійснює щоденний особистий прийом громадян з питань, що стосується діяльності виконавчого комітету ради, та вживає заходів щодо своєчасного розгляду їх пропозицій, заяв та скарг, за дорученням сільського голови координує діяльність старостинських округів, дає їм доручення, сприяє організації виконання ними повноважень, виконує інші доручення керівництва сільської ради та її виконавчого комітету.

Відповідно до ЗУ "Про звернення громадян"секретарем ради зареєстровано 1215 звернень громадян за відповідний період.  Також протягом 2023 року секретарем ради вчинено 76 нотаріальних дій, посвідчено 66 довіреностей , подані заяви до Спадкового реєстру на реєстрацію заповітів, посвідчених секретарем та старостами старостинських округів через систему СЕВ ОВВ.

Секретарем ради протягом 2023 року зареєстровано 74 смертей, 8- шлюбів та 6 – народжень.  Державна  реєстрація актових записів за період з 01 .10 по 13.11 не проводилася , в зв»язку з перереєстрацією виконавчого комітету, як окремої юридичної особи.

   Протягом 2023 року секретарем ради опрацьовано 1300 листів вхідної кореспонденції. Виконавчими органами ради видано 1302 листа вихідної кореспонденції ,  видано 2429 різного виду довідок.

Протягом 2023 року брала участь у виїздних прийомах громадян в старостинських округах, оперативних нарадах , навчаннях тощо.

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора